Ένα πράγμα πρέπει να έχει κανείς: Είτε μια εκ φύσεως ανάλαφρη αίσθηση είτε μια αίσθηση αλαφρωμένη δια μέσου της τέχνης και της γνώσης.