Ένα πράγμα πρέπει να έχει κανείς: Είτε μια εκ φύσεως ανάλαφρη αίσθηση είτε μια αίσθηση αλαφρωμένη δια μέσου της τέχνης και της γνώσης.

Ένας νόμος απαιτείται εις αυτήν την χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπόλοιπων - Ροΐδης