Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Μ. Κλήμης

Η λειτουργία του Μάρκετινγκ βρίσκεται στο κέντρο κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Ιδιαίτερα στα πολιτιστικά προϊόντα/υπηρεσίες, όπου η ποιότητα δεν είναι γνωστή ακόμα και έπειτα από την κατανάλωση τους, το μάρκετινγκ παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή. Συνδυάζοντας καινούργιες θεωρήσεις αλλά και κλασσικές, ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις που αφορούν αυτή την λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού.

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Περσεφόνη Ζέρη

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε πώς οι κοινωνίες, ο πολιτισμός και η αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο χαρακτηρίζονται με εξαιρετικά διαφορετικό τρόπο από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Θα εξετασθούν οι λειτουργίες των ΜΜΕ, η κοινή γνώμη, τα μέσα και η πολιτική διαδικασία, τα πολιτικά σκάνδαλα και τα μέσα, η διασκέδαση, θα αναλυθούν σύγχρονα φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση και ο κόσμος ως ροή πληροφοριών, η ψηφιοποίηση, τα Wikis, οι κοινότητες, τα κοινωνικά δίκτυα, η σοφία των πολλών, ο κόσμος των ιστολογίων/blogs, η ανάδυση της μαζικής αυτοεπικοινωνίας (Castells), αλλά και «τεχνολογίες της πειθούς» και τεχνικές της ορθολογικής χειραγώγησης που μας «διδάσκουν», τί πρέπει να πιστεύουμε, τί πρέπει να αγοράζουμε, τί πρέπει να βρίσκουμε ως καλό, πώς πρέπει να ζούμε (διαφήμιση). Θα εξετασθεί το φαινόμενο των σταρ και διασημοτήτων (Michael Jackson, Madonna), στην ύστερη νεωτερικότητα και η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για ήρωες.